Apolinario Mabini

Description

How to save: Right click > Save image as > Name file > Save

apolinario mabini image

“Linangin mo ang mga sadyang katangiang kaloob sa iyo ng Diyos, sa paggawa at pag-aaral ayon sa iyong kakayahan, na di lumalayo sa landas ng kagalingan at katarungan…”
– Apolinario Mabini