Letrang Aa Sinugbuanong Binisaya Worksheets

Description

I-download ang letrang Aa Sinugbuanong Binisaya worksheets – Libre ra!

Mga Bisaya nga pulong nga nagsugod sa letrang Aa:

1. adlaw (sun)
2. abokado (avocado)
3. atop (atop)
4. ariyos (earrings)
5. ampalaya (bitter gourd)
6. apan-apan (grasshopper)
7. asin (salt)
8. antepara (glasses)
9. alimango (crab)
10. alkansiya (piggy bank)
11. anghel (angel)
12. abaga (shoulder)
13. ambulansya (ambulance)
14. alindanaw (dragonfly)
15. aninipot (firefly)
16. alindahaw (drizzle)
17. ahos (garlic)
18. agtang (forehead)

I-download ang letrang Aa Sinugbuanong Binisaya worksheets – Libre ra!