Author: Edwin Castillon

Ang usa ka adlaw gibahin sa ka unom ka tempo – kadlawon, buntag, udto, palis, hapon ug gabii....