Stories

Kaniadto, adunay usa ka isla diin ang mga tawo niini nagtubo duol sa tubig. Ang mga lalaki ug babaye molangoy sama sa mga isda sa dagat sukad sa ilang pagkabata. Ang mga tawo motabok sa mga suba nga wala magkinahanglan og mga taytayan. Maligo sila...

A story about a monkey who received help at an unexpected time from an unexpected animal in the forest. ...