Ang Hangin ug ang Adlaw

Ang Hangin ug ang Adlaw

Pagtulon-an: “Ang kaluoy adunay mas labaw nga epekto kaysa sa kapintas.”

Ang Hangin ug ang Adlaw kay naglantugi kon si kinsa nilang duha ang kinakusgan.

Kalit lang nga aduna silay nakit-an nga nagbagtas nga padung sa dalan, ug ang Adlaw niingon: “Kakita nako og paagi aron madesisyonan ang atong pakigtigi. Kon si kinsa man sa atong duha ang makapakuha sa kupo sa tawong nagbagtas kay mao ang halarong kinakusgan. Ikaw magsugod.”

Ang Adlaw nitago usa sa luyo sa panganod, ug ang Hangin nagsugod og tayhop og kusog sa nagbagtas. Apan magkakusog siya og tayhop kay mas ilibot pag-ayo sa tawo ang iyang kupo, hangtod sa kadugayan kay niundang na kini tungod sa iyang paglangiob.

Dayon nigawas ang Adlaw ug nihayag sa iyang himaya didto sa tawo. Taod-taod namatikdan sa tawo nga init ra kaayo maglakaw nga sul-ob ang kupo.

English Translation: Tales with Morals

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.