Si Liling, ang Iring nga Pilian og Pagkaon

Si Liling, ang Iring nga Pilian og Pagkaon

Si Liling kay usa ka tambok ug himsog nga iring. Ganahan siya mokaon og karne ug magsuroy-suroy sa ilahang silinganan.

Usa ka adlaw, sa iyang pagsuroy-suroy, nakita niya ang usa ka itom nga iring. “Liling, mangaon ta og kan-on!” agda sa itom nga iring.

“Kan-on? Dili ko ana, wala nay lami,” balibad ni Liling. Nipadayon siya og lakaw.

Nakakita pod siya og puti nga iring. “Liling, mangaon ta og isda,” agda sa puti nga iring.

“Isda? Dili ko ana, wala nay lami,” balibad ni Liling. Nipadayon siya og lakaw.

Nakakita pod siya og kahil nga iring. “Liling, mangaon ta og saging,” agda sa kahil nga iring.

“Saging? Dili ko ana, wala nay lami,” balibad ni Liling. Nipadayon siya og lakaw.

Sa iyahang paglakaw-lakaw, nikutoy na ang iyahang tiyan. “Kagutom na, uy. Asa man ko makakita og laming pagkaon?” masulob-on niyang pangutana sa iyahang kaugalingon.

Nipadayon og lakaw si Liling hangtod naabot siya sa usa ka dakong balay. Nakakita siya sa daghang pagkaon sa beranda. Naglaway og maayo si Liling. “Uy, kalami sa pagkaon, humot kaayo ang manok.”

Niduol si Liling sa beranda ug nikatkat sa lingkoranan. Pag-ambak niya sa lamesa aron mokaon sa manok, niabot ang tag-iya sa balay. “Pahawa diri, iringa ka! Naog dira, naog dira!” abog sa babaye.

Ninaog sa lamesa si Liling ug nibalik og lakaw sa iyang giagian. “Sus, abi nako og makalusot ko,” sulti sa gigutom pag-ayo nga iring.

Sa iyang paglakaw, nakita niya ang tulo ka mga iring nga iyang gilabyan kaganina. Nagdala sila og mga pagkaon.

“Liling, ipaambit namo kining among pagkaon. Kahibalo mi nga gutom na kaayo ka,” agda sa mga iring.

“Salamat kaayo. Sukad karon, dili nako mamili og pagkaon. Kon unsay naa, akong dawaton,” tubag ni Liling.

Kataposan

Sugilanon ni: Ruth Romarate-Garcia
Dibuho ni: Alex Rubia Aparre
Gisusi ni: Claire Apigo-Guillano ug Cindy Velasquez

Walay bahin niining basahon nga mahimong kopyahon sa bisan unsang paagi, elektroniko kon kini walay pagtugot sa tigsulat ug tigpatik. Bisita sa www. aron makakuha og uban pang materyales sa pampanudlo.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.