Ang Malipayong Adlaw ug ang Duha ka Masusihong Panganod

Ang Malipayong Adlaw ug ang Duha ka Masusihong Panganod

Ang Malipayong Adlaw ug ang Duha ka Masusihong Panganod

Kada buntag, si Adlaw mosidlak sa kalipay gikan sa iyang pagsubang hantod sa iyang pagsalop. Aduna siya’y tam-is nga pahiyom nga gahatag og katahom sa kalangitan. Maski kausa wala pa siya nakapakita og kasuko, kasubo, o kaminghoy.

“Atong pamug-oton si Adlaw,” dani ni Gaan kay Gapas, duha ka gagmay nga panganod sa Baryo Tin-aw. Sa ilang pirmi pagmatyag ni Adlaw, natingala sila kon unsay makapakusmod niya.

“Sige, mangayo ta’g tabang sa ubang panganod diri sa atong baryo,” tubag ni Gapas.

Anang gabiuna, ilang gitawag ang tanang panganod sa ilang baryo. Nagsabot sila nga magtapok aron matabunan nila ang kahayag ni Adlaw.

Apan kinaugmaan, si Adlaw malipayon gihapong nisidlak sa langit.
“Wa man nausab ang nawong ni Adlaw,” sulti ni Gaan.

“Mangayo ta’g tabang sa mga panganod sa Baryo Husay,” tubag ni Gapas.

Anang gabiuna, ilang gitawag ang tanang panganod sa ikaduhang baryo. Ilang gipaapil sa ilang tapok aron matabunan nila ang kahayag ni Adlaw.

Apan kinaugmaan, si Adlaw malipayon gihapong nisidlak sa langit.

“Wa man gihapon nausab ang nawong ni Adlaw,” sulti ni Gaan.

“Mangayo ta’g tabang sa mga panganod sa Baryo Linaw,” tubag ni Gapas.

Anang gabiuna, ilang gitawag ang tanang panganod sa ikatulong baryo. Ilang gipaapil sa ilang tapok aron matabunan nila ang kahayag ni Adlaw.

Apan kinaugmaan si Adlaw malipayon gihapong nisidlak sa langit.

“Wa man gihapon nausab ang nawong ni Adlaw. Mas kusgan gyod siguro siya kaysa nato,” sulti ni Gaan.

“Di ta papildi. Mangayo ta’g tabang sa mga panganod sa Baryo Kalma. Upat na ta kabaryuhan nga panganod. Sharo’g di pa gyod makapamug-ot atong dakong tapok,” tubag ni Gapas.

Anang gabiuna, ilang gitawag ang tanang panganod sa ikaupat nga baryo. Apan sa ilang pagtapok, naay namatikdan si Gaan.

“Bug-at naman kaayo atong tapok,” sulti ni Gaan.

“Kapyot mga panganod. Kapyot!” shagit ni Gapas.

Sa wala damha, natagak sila gikan sa langit ug nahulog nga ulan.

Kinaugmaan, si Adlaw malipayon gihapong nisidlak sa langit.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.