Ang Buotang Bao

Ang Buotang Bao

Si Luli kuneho ug Nato unggoy nagpuyo sa usa ka lasang. Suod kaayo sila nga managhigala. Kanunay sila makadaog sa mga dula sa mga mananap sa kakahoyan.

“Nato, wala na’y makapildi natong duha. Ikaw paspas ug kusgan kaayo,” dayeg ni Luli.

“Ikaw Luli, abtik ug isog,” tubag pa ni Nato.

Nagkinataw-anay ang duha ka managhigala.

Niagi si Berting bao sa ilang tungod. “Maayong buntag, Luli ug Nato,” malipayong pagtagad ni Bao.

Nangyam-id lang sila Nato ug Luli pagkakita nila ni Berting. “Dali na Nato, manlakaw na ta,” ingon ni Luli.

“Di kaapas nato ang mga hinayon,” tubag ni Nato.

Masulub-ong nagtan-aw si Bato kay Berting og Luli nga nibiya niya. Ganahan siya makighigala nila apan nasayod siya sa iyang kahinayon.

Usa ka buntag, nakahunahuna sila si Nato ug Luli nga moadto sa dako nga sapa.

“Karon pa gyod ko nakaanhi dinhi kay layo-layo man ni sa atong gipuy-an,” ingon ni Luli sa iyang higala.

“Dali na, mangambak na ta!” Nisablig ang tubig pag-ambak ni Nato.

Nagduhaduha sa pag-ambak si Luli. Kusog siya modagan apan dili siya kabalo molangoy. Wala niya ni gisulti kay Nato kay nahadlok siya sungogon sa unggoy.

Luli, dali na!” tawag pa ni Nato.

“Ha? Ah… ikaw lang usa. Mopahuway usa ko dinhi sa may batohan,” pasumangil ni Luli.

Nagpadayon si Nato og salom-salom sa sapa. Sa iyang kalingaw, wala siya nakabantay nga naabot siya sa lalom nga dapit. Nakuyawan siya kay dili na siya makatugkad. Sa iyang kataranta, nakainom siya og tubig. “Luli, tabang…tabang…” singgit niya.

“Hala, si Nato!” Nitindog si Luli ug nilingi siya sa palibot kon naa bay laing mananap nga makatabang og luwas ni Nato. Nakita niya si Berting nga naglakaw.

“Berting! Pangita og tabang kay si Nato hapit na malunod.”

“Mao ba? Sige, luwason nako siya,” maisog nga sulti ni Berting.

“Ha? Ikaw ang moluwas niya?” dili makatuo nga pangutana ni Luli.

Nitando si Berting. Iya dayong gipaspas og sulod ang iyang ulo sa iyang kabhang ug gipaligid kini sa sapa.

Nisalom si Berting ug gipangita si Nato. Pagkakita niya niini, gipasakay niya ang unggoy sa iyang kabhang. Nilangoy dayon siya padulong sa batohan aron ibutang si Nato didto.

Naghingak-hingak ug nag-ubo-ubo si Nato.

“Kumusta ang imohang paminaw, Nato?” nabalaka nga pangutana ni Berting.

“Maayo na, Berting. Salamat ha,” maulawaong tubag ni Nato. “Kon wala ka, basin nalunod nako.”

“Pasayloa mi ni Nato, Berting. Dili ka namo ginatagad apan wala ka nagduha-duha og luwas niya,” ingon ni Luli.

“Kinsa lang man ang magtinabangay nga kita ra man?” tubag ni Berting.

Gitabangan ni Luli ug Berting nga makabarog si Nato. Malipayon silang tulo nga nagkinataw-anay ug nag-agbayay nga naglakaw palayo sa sapa.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.