Ang Dalagang Manggagatas ug ang Iyang Balde

aesop's fable: Ang Dalagang Manggagatas ug ang Iyang Balde

Ang Dalagang Manggagatas ug ang Iyang Balde

Ang babaye kay nikuha og gatas sa mga baka. Nipauli siya gikan sa kaumahan uban ang sidlaw nga gatas sa iyang balde nga iyang gibalanse sa iyang ulo. Sa iyang paglakaw, napuno iyang hunahuna og mga butang mga buot niyang buhaton.

“Kining gatas,” sumala pa niya, “kini kay makahatag nako og daghang krema. Ang mantekilya nga akong buhaton gikan ani kay ibaligya nako sa merkado, ug ang kuwarta kay ipalit nako og daghang itlog aron kini mapusa. Nindota guro kon mapusa sila ug daghang piso sa among nataran. Dihang moabot na ang buwan sa Mayo kay ibaligya nako sila, ug ang kwarta kay ipalit nako og maanyag nga bestida. Tanang mga batan-ong lalaki kay motan-aw nako. Moduol sila ug makipag-estorya. Apan isablig lang nako ang akong ulo ug mobalibad ko nilang tanan.”

Aning higayona gisablig pod niya ang iyang ulo uban sa iyang mga gihunahuna, natagak ang balde nga puno og gatas, ug ang tanan niyang gipangandoy kay nawala.

Pagtulon-an: Ayaw ihapa ang imong mga manok kon wala pa kini napusa.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.