Ang Iring, ang Sunoy, ug ang Balagtok

Ang Iring, ang Sunoy, ug ang Balagtok

Ang Iring, ang Sunoy, ug ang Balagtok

Nigawas sa bangag ug nibyahe padung sa kalibotan sa kinaunhang higayon ang usa ka batang balagtok. Nibalik siya aron isugilon sa iyang inahan ang mga kahibulongang mananap nga iyang nakita.

“Nanay,” ingon sa balagtok, “Nakakita ko og kuryosong mga mananap. Adunay matahom nga mananap nga naay gapasong balahibo ug naay taas nga likolikong ikog. Malumo ang pagkurog sa iyang tingog.

Nakakita pod ko og ngil-ad og dagway nga mananap. Naa siyay hilaw nga karne sa iyang ulo ug sa iyang suwang nga magkitoy-kitoy ug motay-og sa iyang paglakaw. Ibuklad niya ang iyang mga kilid ug mosiyagit og kusog ug mahadlukong agul-ol, maong nihawa ko sa kahadlok, maski wa pa ko kaestorya sa matahom nga mananap.”

Nipahiyom ang Inahang Ilaga, “Akong pinangga, kadtong makahahadlok nga mananap kay di mamahit nga langgam, apan kadtong maanyag nga mananap nga naay gapasong balahibo kay iring nga mokaon kanato. Suwerte ka kay wala ka niyang gihimong panihapon.”

Pagtulon-an: “Ayaw og salig sa gawas nga panghitsura.”

Translated by Cindy Velasquez

English translation: StoryIt.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.