Ang Batang Kawatan ug ang Iyang Inahan

Ang Batang Kawatan ug ang Iyang Inahan

Ang Batang Kawatan ug ang Iyang Inahan

Pagtulon-an: “Tudlo-i ang imong anak sa pamaagi kon unsaon ang kinahanglanong pagpanamilit; ug sa iyang pagkatigulang dili na siya mahilayo niini.”

Usa ka batan-on nga Lalaki ang naabtan sa pagpangawat ug gisolotan og pagbitay tungod sa iyang gibuhat.
Gilitok niya ang iyang tinguha nga makit-an ang iyang Inahan, ug makig-sulti sa iyaha una siya bitayon, ug tuod kini kay gihatag.

Sa dihang niadto iyang Inahan aron sila magkita kay niingon siya: “Naa koy ganahan nga ihagawhaw sa imoha.” Sa dihang giduol sa iyang inahan ang iyang dunggan kaniya, hapit kini mapaakan sa iyang anak. Ang tanang mga tumatan-aw kay nangahadlok, ug nangutana kaniya unsay iyang pasabot adtong mangtas ug dili makatawhon nga giya.

“Mao kini ang pag-silot kaniya,” ingon siya. “Kadtong bata pa ako nagsugod ko og kawat og gagmay mga butang, ug gidala nako sa among panimalay alang sa akong Inahan. Imbes badlongon ug silotan ko, nikatawa ra siya ug niingon: Dili kini mamatikdan. Tungod kaniya maong naa ko karon dinhi.”

“Sakto siya, babaye,” ingon ang Pari, “ang Ginoo niingon: “Tudlo-i ang imong anak sa pamaagi kon unsaon ang kinahanglanong pagpanamilit; ug sa iyang pagkatigulang dili na siya mahilayo niini.”

English Translation: Tales with Morals

Translated by Cindy Velasquez

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.