Mga Tempo sa Adlaw

Mga Tempo sa Adlaw Parts of the Day bisaya

Mga Tempo sa Adlaw

Ang usa ka adlaw gibahin sa ka unom ka tempo – kadlawon, buntag, udto, palis, hapon ug gabii.

Tempo

Batbat

Pananglitan

kadlawon

Ang kadlawon mao ang “dawn”. Mao kini ang pipila ka oras sa kangitngit sa di pa mohayag.

Sayo ko nakamata sa kadlawon kay kinahanglan pa ko molakaw og lima ka kilometro padung eskwelahan.

buntag

Ang buntag mao ang “morning”. Magsugod kini sa pagsubang sa adlaw hangtud sa udtong tutok.

Maayong buntag diha noy!

udto

Ang udto mao ang “noon”. Ang adlaw nakatutok na sa kalangitan.

Nangaon mo ganinang udto?

palis

Ang palis mao ang “mid-afternoon”. Mao kini ang tunga-tunga sa udto ug hapon.

Niadtong unang panahon, ma itok ang among mga among Katsila kay motagpilaw man mi sa palis.

hapon

Ang hapon mao ang “afternoon”. Paglatas na sa adlaw gikan pagtutok padung sawop.

Unyang hapon na lang ko manglimpyo sa akong lawak.

gabii

Ang gabii mao ang “night”. Wala na ang adlaw, ngitngit na human pag sawop sa adlaw.

Manuroy ta unyang gabii na!

Pagbaylo sa mga Tempo

banagbanag

Ang pipila ka gutlo nga pagsubang sa adlaw gitawag og “banagbanag” o daybreak.

Inig banagbanag ugma, adto ko ibabaw sa bukid magtan-aw sa pagsubang sa adlaw.

kilumkilum

Sa dayong sawop sa adlaw, gitawag ang mga pipila ka gutlo nga “kilumkilum” o dusk.

Ma anindot hulagwayan ang adlaw tempong kilumkilum!

Gamayng Pasulit

  1. Ang tempo sa adlaw nga tunga-tunga sa udto ug hapon. ________
  2. Kon kanus-a mo sawop ang adlaw. ________
  3. Tempong kangitngit human pag sawop sa adlaw. ________
  4. Ang kangitngit sa wa pa mosubang ang adlaw. ________
  5. Ang tempo sa adlaw gikan pag subang sa adlaw ngadto sa iyang pagtutok. ________
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.