Bikolano

Description

How to save: Right click > Save image as > Name file > Save

Santa Claus Bikolano Filipino Dialect

  • Phrase: Maugmang Kapaskuhan asin Masaganang Ba-gong Taon!
  • Dialect: Bikolano
  • Spoken in: Bicol Peninsula