Letrang Bb Sinugbuanong Binisaya Worksheets

Description

Mga pulong nga nagsugod sa letrang Bb:

1. bukog
2. bungtod
3. bulan
4. baba
5. bula
6. bulak
7. balay
8. botelya
9. baboy
10. baka
11. buhok
12. balod
13. baso
14. buyog
15. bata
16. banig
17. bintana