Balak: Babayeng Pilipinhon

Balak: Babayeng Pilipinhon

Performed by Dionesio Apigo. Adapted from Carlos P. Garcia’s balak.

Babayeng Pilipinhon
Pagka-anindot ba gayod nimong sud-ongon
Naay pay imong lawas nga maayong pagkalalik ni Bathala
Ug sa imong dughan adunay duha ka muto nga mitubo
Ug ang imong ngabil nga pula-pula
Walay kalainan sa isdang katambak
Kon ako pa lamang ang mamamasol
Pan-an ko sa inumol kong gugma
Sa tinguha nga ikaw akong maangkon

Babayeng Pilipinhon
Pagka-anindot ba gayod sa imong hawak
Walay kalainan sa abakang tambongon
Kon ako pa lamang ang manunuksi
Tuksi-tuksion ko sa paghinayhinay
Ug dalhon ko ngadto sa birador
Aron mogula ang lanot nga puti
Nga diin puno sa akong mga pagbati

Ug samtang ang imong maanindot nga batiis
Walay kalainan sa isdang bariles
Kon ako pa lamang ang mananagat
Subidsubiron ko ang kadagatan
Wa’y sapayan nga ibanlas ako sa kaparotan
Basta mailadlad ko lang ang taga sa akong balatian

Kon galing ang pinitik sa imong kasingkasing
Nahisama niadtong kinidlap nga tipaye ‘lalom sa kadagatan
Dili mahimo nga pasagdan kon ang dagitabnon mong silaw
Kay alang kanako mahimo kong baklayon ug watas-watason
Kanang layo nga bungtod nga bukid sa akong pag-antos
Kay basin pa sa tumang kaalam
Didto ko hipalgi ang tumang kalipay
Nga dili mulipas nga mao ang himaya

Ug sayran ko ikaw sa manikanhon kong tuyo
Ako ulipon sa gihapon
Milukdo sa putos sa kapakyasan
Ug gidunggab atong baraw nga lampingasan
Ug gidagmalan sa pagpanggang tiunay

Apan sa luyo sa akong mga pagmahay
Akong ipadayon ang gugmang kong tiunay
Kay basin pa si Bathala sa kalangitan
Moduyog kanako sa akong kapalaran
Apan sa luyo sa akong mga pag-ampo
Si Bathala nagahonghong kanako
Nga ang babaye nga akong gihigugma
Adunay pagbati alang kanako

Apan samtang kami nagsuroysuroy
Didto sa lapyahan sa baybayon
Nakita ko iyang mga pahiyum
Sama sa kahayag sa bulan ako siyang gigunitan ug gihagkan
Ilhanan ug timaan sa gugma ko’g kalamposan

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.