Ang Mapahitas-on nga Mariposa

Ang Mapahitas-on nga Mariposa

Pagsidlak sa maanyag nga adlaw sa kabuntagon, mao usab ang pagbuka sa usa ka gamay nga tando-tando nga nagbitay sa sanga sa bayabas.

Pagbuka niini kay nigawas ang usa ka maanyag nga mariposa. Adunay lain-lain nga kolor ang iyang mga pako sama sa usa ka balangaw. Siya si Luning.

Siya ang kinamaanyagan nga mariposa sa ilahang dapit, mao nga taas kaayo siya og tan-aw sa iyang kaugalingon. Dili siya ganahan makighigala sa mga bating insekto sa iyang gipuy-an. Paspasan gyod niya og paglupad aron walay makaaspas kaniya.

Usa ka adlaw, samtang nagsuroy-suroy siya, naay tulo ka mariposa nga nagtan-aw kaniya.

“Ka nindot sa iyang mga pako,” sulti sa mariposa nga adunay pako nga pula.

“Mao gyod kay adunay lain-lain nga mga kolor,” ingon sa mariposa nga adunay pako nga itom.

“Higalaon ta siya,” sumala pa sa mariposa nga adunay pako nga puti.

Naglingo-lingo si Luning ug nakatawa sa tulo ka mga mariposa nga nagsunod niya. Niingon siya sa iyang kaugalingon, “Hmp…dili ko nila kay mga bati sila’g mga pako. Makighigala lang ko sa mga mariposa nga maanyag ug matahom.”

Taudtaod gikapoy si Luning sa paglupad. Nitugpa usa siya sa ibabaw sa usa ka rosas. Sa iyang pagpahuway, wala siya nakabantay kay Petra, usa ka pilya nga bata nga nagtutok kaniya.

Hinay-hinay nga gihagop ni Petra si Luning gamit ang duha niya ka kamot. Nalipay siya sa iyang nadakpan. “Uy, kanindot ani nga mariposa. Talagsaon lamang ang mga pako nga susama sa usa ka balangaw.”

Nag-wisiwisi si Luning, apan wala siya’y mahimo kay kusgan kaayo ang mga kamot nga nag-gunit kaniya. Nihilak siya ug nangayo og tabang.

Nakadungog ang tulo ka nagsunod-sunod nga mariposa sa siyagit ni Luning. Nakadesisyon sila nga luwason kini.

Gisundan sa tulo ka mariposa si Petra. Naglupadlupad sila sa iyang ulohan, dapit sa iyang mga mata, ug gisamok kini nila pag-maayo. Niluag ug niluag ang pag-gunit ni Petra kay Luning hantod nakabuhi ang balangaw nga mariposa.

Malipayon nga nagpasalamat si Luning sa mga nagluwas kaniya. “Salamat sa inyong gibuhat sa akoa mga higala,” maulawon pa niyang gisugilon sa tulo ka mga mariposa.

“Sus, walay sapayan ka nimo,” sulti sa pula nga mariposa.

“Managhigala na ba kita sukad karon?” malipayong pangutana sa puti nga mariposa.

“O, managhigala na kita sukad karon,” tubag ni Luning.

“Yehey, sige dali na, magdula na ‘ta,” ingon ang itom nga mariposa.

Nagkasinabot ang upat ka mga mariposa nga magkuyog sila sa paglupad. Sukad niadto, dili na mapahitas-on si Luning. Malipayon na siyang makighigala sa tanang insekto sa matahom nga hardin nga iyang gipuy-an.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.