Bisaya Tongue Twisters

Bisaya Tongue Twisters

I-click ang hulagway nga gusto nimong i-save ug ang mas dako nga bersyon niini makita sa bag-ong tab. I-right-click dayon ang hulagway ug i-save kini sa imong computer.

Tongue twister 1: Nagsaya si Selma nagsayaw sa sala.

Tongue twister 2: Paulo, palwa, Paula.

Tongue twister 3: Ang pito ka pitopito nipato sa pato.

Tongue twister 4: Ang relo ni Leroy Rolex.

Tongue twister 5: Ang kolor sa purol ni Dolor kay dekolor.

Tongue twister 5: Ang kwarta ko sa kwarto kwatro.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.