Lawas: Librobalak ni Cindy Velasquez

Lawas: Librobalak ni Cindy Velasquez

Ang Lawas kay usa ka libro nga nagpaambit kanato sa mga tanghagang signos sa mga yugto sa kinabuhi sa babaye: kalasangan sa pagka bata, kalayo sa pagka dalaga, sulog sa tubig sa pagka inahan, ug paglupad sa kawanangan sa tigulang.

Giulohan ni Cindy Velasquez og Lawas ang unang hugpong sa iyang mga balak, apan dili gyod mahimong hikalimtan niya, ug sa mga mobasa niining iyang mga gitagik, nga diha sa kainit sa lawas sa balak anaa kanunay namalandong ang kalag.

Kabahin sa Balakera

Si Cindy Velasquez nakaapil na og pipila ka workshop kabahin sa creative writing, art, ug cultural criticism. Magtutudlo sa University of San Carlos, diin usa siya ka assistant professor. Ang iyang mga balak naapil sa mga antolohiya sa gawas ug sulod sa Dakbayan sa Sugbo.

Unsaon Pag-order sa Libro

Pwede kamo mopadala og email o motawag sa tigsuwat aron makapalit sa libro.

Ang book launching mahitabo karong umaabot na Setyembre 23, 2016, alas sais sa gabii, didto sa Handuraw Pizza Mango Square, Cebu City. Alang sa dugang kasayoran, bisita aning Facebook event page sa BATHALAD Sugbo.

Unsay Sulti Nila

Labaw sa makita ug mahikap, may mga tipik ug lanot sa lawas sa babaye nga di maabot sa kalibotan. Kini ang gisuwayan pagtadlas ni Cindy Velasquez sulod niining kapid-an niyang pamatbat. Ang iyang mga balak naglawig paingon sa wa pa mamapa nga teritoryo sa pagka babaye— sa dapit diin siya, isip magbabalak, malig-ong miangkon sa iyang kusganong tingog.

~ Omar Khalid , nagsulat sa librong, Kining Inalisngaw Sa Akong Tutunlan

Lawom ug lahi kaayo mosamad ang mga balak ni Velasquez. Blood and language.

~ Shane Carreon, Assistant Professor sa University of the Philippines Cebu

Way pagduha-duha, kining unang koleksyon sa mga balak ni Cindy Velasquez ang mopatino nga usa siya ka puwersa sa Sugboanong pamalak. Hawod ug maalamon ang iyang tingog isip usa ka babayeng magbabalak. Haniti kaayong moduwa sa porma ug pwerteng hanasa mohinol og tukmang tono nga mohaom sa tingog ug persona sa iyang balak.

~ Adonis Durado, Cebuanong magbabalak, illustrator, ug graphic designer

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.