Letrang Aa Sinugbuanong Binisaya Worksheets

Letrang Aa Sinugbuanong Binisaya Worksheets

I-klik ang berde nga button sa baba aron madownload nimo ang mga letrang Aa Sinugbuanong Binisaya worksheets – libre ra!

I-download ang letrang Aa Sinugbuanong Binisaya worksheets – libre ra!

Mga Bisaya nga pulong nga nagsugod sa letrang Aa:

1. adlaw (sun)
2. abokado (avocado)
3. atop (atop)
4. ariyos (earrings)
5. ampalaya (bitter gourd)
6. apan-apan (grasshopper)
7. asin (salt)
8. antepara (glasses)
9. alimango (crab)
10. alkansiya (piggy bank)
11. anghel (angel)
12. abaga (shoulder)
13. ambulansya (ambulance)
14. alindanaw (dragonfly)
15. aninipot (firefly)
16. alindahaw (drizzle)
17. ahos (garlic)
18. agtang (forehead)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.