Naay Bagyo, Mangadam Ta!

Naay Bagyo, Mangadam Ta!

Nakadungog si Nova, ang pulang hulmigas, nga adunay moabot nga kusog kaayo nga bagyo. Sa kakusog sa hangin ug ulan, mahimo kunong maibot ang mga dagkong punoan, matumba ang mga balay, ug mapawong ang dagitab.

Sa kabalaka ni Nova, iyang gibisita ang ubang mananap ug gipahibaw niya sa di maayong balita. Una niyang giadto si Ondoy, ang dakong unggoy sa kakahoyan. Paspas kaayo kining naglayat-layat sa mga sanga sa dao.

“Ondoy, naa kunoy moabot nga kusog nga bagyo. Mangandam ta,” abiso ni Nova.

“Bisi pa man ko karon. Mokatkat ra ko sa taas nga kahoy inig abot sa bagyo,” tubag ni Ondoy.

“Aw, sige. Amping ha.”

Nipadayon si Nova og lakaw padulong sa kasagbotan. Nakita niya si Yolanda, ang sawa nga busog sa bag-ong gilamong piso. Paspas kining nikamang padulong sa lugar nga landong ug niluko dayon.

“Yolanda, naa kunoy moabot nga kusog nga bagyo. Mangandam ta,” abiso ni Nova.

“Kapoy man, katulgon pa sab ko. Motago ra ko sa mga dagkong gamut inig abot sa bagyo,” tubag ni Yolanda.

“Aw, sige. Amping ha.”

Nilakaw si Nova padulong sa lugar ni Pablo, ang puting pato. Paspas kining naglutaw-lutaw sa dakong lim-aw.

“Pablo, naa kunoy moabot nga kusog nga bagyo. Mangandam ta,” abiso ni Nova.

“Pirmi ra man ko kadungog ana nga abiso apan di man matinuod. Molutaw ra ko kon naay baha,” tubag ni Yolanda.

“Aw, sige. Amping ha.”

Gipaningot si Nova sa iyang pagbaktas. Gusto niyang mopahulay apan dili pa puydi.

“Unya na ang diskanso. Mangita sa ko og kapasilongan ug igo nga pagkaon. Gamay baya ko, hinay pa gyod. Maayo man si Ondoy, Yolanda ug Pablo kay paspas molihok.”

Nakadesidir si Nova nga motago sa suok sa usa ka kongkretong balay. Gitapok niya ang lima ka mumho ug gamatoy nga karne didto.

Niabot ang bagyo.

“Huuuu, huuuu, huuuu,” daguhong sa hangin.

“Zaaa, zaaa, zaaa,” tiyabaw sa dakong ulan.

“Plat, plat, plat,” uha sa kidlat.

“Dog, dog, dog,” shagit sa dalogdog.

Wa damha nga natumba ang kahoy nga gisak-an ni Ondoy, ug napiang ang unggoy.

Naipit sa punoan si Yolanda, ug nasamad ang sawa.

Taudtaod nibaha, gianod ang punoan sa lunop, naigo si Pablo sa punoan ug nangaibot iyang balahibo.

Sa laing dapit…

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.